Kinderen:


Kinderen kunnen in de war zijn, angstig, of lijken soms zo moeilijk opvoedbaar.

Soms lopen ze niet in de pas op school, denken ze dat ze het niet gaan kunnen, worden ze gepest, of pesten ze zelf.


Misschien weten de kinderen met hun verdriet geen blijf, lijden ze onder een echtscheiding enz.


Soms zijn problemen ingewikkelder en lijden de kinderen aan autisme of ASS.


Ik tracht iedereen te begeleiden met oog voor het eigene van het kind, de ouders en hun omgeving. Hier vind je geen protocol maar een op maat gemaakte behandeling. Ik tracht de ouder ook zo volledig mogelijk te informeren (met respect voor het beroepsgeheim, natuurlijk) zodat ze de problematiek van hun kind beter kunnen inschatten en plaatsen in de context.


Een eerste consultatie begint altijd met het verhaal van de ouder(s) waar de kinderen in principe bij zijn. Zo weten ze meteen waarom ze komen en met wie ze kunnen werken.


De kinderen krijgen ruimte om zichzelf en de wereld te herontdekken via babbels, tekeningen maken en speltherapie, enz.


De ouders worden ook gehoord en ingelicht over de problematiek van hun kind zodat we samen kunnen komen tot de beste oplossing.


Waar nodig wordt er samen gewerkt met school of anderen die een stukje zorg voor het kind opnemen (kinderpsychiater, neuropsycholoog, huisarts, clb, instellingen, enz.)


Ik stel altijd een eerste diagnostiek (of werk met een reeds bestaande). Soms maakt de problematiek van het kind het nodig om door te verwijzen (cognitive moeilijkheden en bij andere problemen zoals autisme, ASS enz. waar attestering noodzakelijk is).


Wat de diagnose ook is, elk kind (en elk gezin) is uniek en heeft recht op een eigen aanpak.Problematieken waarmee u bij mij terecht kunt:


  


  •angst, fobie,


  •onzekerheid, faalangst,


  •neerslachtigheid, rouw,


  •trauma,


  •gevolgen van misbruik,


  •gepest worden of pesten,


  •verwerking van (v)echtscheiding,


  •gedragsproblemen,


  •obsessionele problematieken,


  •autisme, ASS en aanverwanten,


  •ADHD,


  •...


Heeft u nog vragen? Staat uw probleem niet in het lijstje?

Neem gerust contact op:

Philippe Grisar, tel: 03 766 63 25


Copyright  ©  All Rights Reserved

Philippe Grisar  -  psycholoog  -  psychotherapeut


Vrouweneekhoekstraat 95, Sint-Niklaas

03 766 63 25


kinderen - jongeren - volwassenen