Jongeren:


Jongeren maken een belangrijke overgangsfase mee.  Dit kan hen in verwarring brengen en soms geraken ze helemaal in de knoop. Ze zijn lastig, tegendraads, onzeker of bang...


Sommigen hebben problemen op school door hun gedrag of vinden geen goede studiehouding.

Anderen worden overvallen door angst, moeten een rouwproces door, vinden geen antwoord op het leven, enz.

 

Elke jongere verdient respect. Soms worden ze te weinig gehoord of kunnen ze zich niet goed uitdrukken.


Daarom is begeleiding van jongeren heel specifiek.


Dikwijls pakken we problemen concreet aan. Het is ook belangrijk dat ze een veilige plek hebben waar ze aan zichzelf kunnen werken - zonder beoordeeld te worden.


Ouders worden (meer of minder) betrokken bij de therapie dan bij de jongere kinderen (tenzij de problematiek ernstig is) maar wel op de hoogte gehouden van de evolutie (hoe en wat).


Indien het nodig is, wordt er samen gewerkt met school of anderen die een stukje zorg voor het kind opnemen (kinderpsychiater, neuropsycholoog, huisarts, clb, instellingen, enz.)


Problematieken waarmee u bij mij terecht kunt:


  

  •angst, fobie,


  •onzekerheid, faalangst,


  •neerslachtigheid, rouw,


  •trauma,


  •gevolgen van misbruik,


  •gepest worden of pesten,


  •woedeuitbarstingen,


  •zelfverwonding,


  •verwerking van echtscheiding,


  •gedragsproblemen,


  •obsessionele problematieken,


  •autisme, ASS en aanverwanten,


  •ADHD,


  •...


Heeft u nog vragen? Staat uw probleem niet in het lijstje?

Neem gerust contact op:

Philippe Grisar, tel: 03 766 63 25


Copyright  ©  All Rights Reserved

Philippe Grisar  -  psycholoog  -  psychotherapeut


Vrouweneekhoekstraat 95, Sint-Niklaas

03 766 63 25


kinderen - jongeren - volwassenen