Wie ben ik?

Reeds vele jaren ben ik als privétherapeut actief in Sint-Niklaas. 


Ik ben lid van de beroepsvereniging BUPsy en de psychologenkring Waasland (als bestuurslid). 


Midden in een veranderende wereld verschuiven vele aspecten van het beroep. Zo werd de psycholoog opgenomen in het Zorgnet als een officieel zorgberoep. Misschien wordt dit de aanloop tot een effectieve terugbetaling van psychologische of psychotherapeutische sessies. Samen met enkele collega's houden we een vinger op de pols.


Opgeleid en erkend als psycholoog  (afgestudeerd in 1990 aan universiteit Gent) en psychotherapeut postgraduaat behaald reeds in '94), bekwaamde ik mij in de psychoanalyse die de basis vormt voor mijn praktijk. 
Mijn privépraktijk in Sint-Niklaas is heel gevarieerd.  Ik specialiseerde me in het begin van mijn carrière als kinder- en jeugdpsycholoog. Gaandeweg bekwaamde ik me verder in de begeleiding van volwassenen zodat mijn praktijk zich (reeds jaren) richt tot alle leeftijden.


Al die ervaring en een voortdurende bijscholing geven een interessante verdieping. Ik tracht dan ook de begeleidingen of therapieën af te stemmen op ieders zorgvraag. De afwisseling tussen het werk met kinderen, jongeren en volwassenen maakt elke dag boeiend. 


Mijn weken zijn dus hoofdzakelijk gevuld met mijn praktijk, een pak studiewerk en op de hoogte blijven van de dynamiek in het werkveld.


Maar een psy doet wel eens meer dat dat:


Onregelmatig geef ik voordrachten en/of lezingen in binnen- en buitenland voor zowel ouderverenigingen, leerkrachten, collega's… Verschillende teksten werden gepubliceerd.

De thema’s zijn divers: autisme, ADHD, psychose & kwetsbaarheid(bij jongeren), rouw en melancholie, gevalstudies, enz.


Ik werkte nu en dan voor het Rode Kruis Vluchtelingencentrum in Sint-Niklaas waar ik af en toe vorming gaf en onregelmatig supervisie deed.


Met plezier werkte ik al eens samen met het Goeyvaerts Strijktrio. Ik scheef o.m. voor hen de 'liner notes'van het begeleidende boekje voor hunsuccesrijke en bekroonde cd (Stabat Mater van Arvo Pärt & Simeron van Ivan Moody bij Challenge Records). Samen met Pieter Stas en het Trio schrijf ik teksten voor het programmaboekje van het bijzondere muziekfestival PASSAGES in Sint-Niklaas.


In mei 2017 gaf ik een lezing op het congres Arvo Pärt: Sounding the Sacred in the Fordahm University in New York. Het is een lezing waarbij ik het effect van 'stilte'bij het beluisteren van Pärt's muziek vergelijk met die in de psychoanalyse.  (foto rechts onderaan van Mary Honoré)Met Stef Van Bellingen en vele anderen van WARP werkte ik mee aan de voorbije Coup de Ville in Sint-Niklaas.


Met veel plezier was ik regelmatig een van de commentatoren op de portfolieodagen en in het Kunstenaarsdorp van WARP (een project dat jonge kunstenaars vanuit de hele wereld gedurende een dag of een week intensieve feedback gaf op hun oeuvre. Dit gebeurt via persoonlijke gesprekken met curatoren, critici, kunstenaars, museumdirecteurs en twee psychoanalytici.)


En voor zij die zich afvragen

Voor wie zich afvraagt of er nog vrije tijd is? Ja, hoor. Time-management is belangrijk. Behalve mijn zeer bescheiden bijdrage aan de kunst en muziekwereld, sport ik wel eens. Dat houdt de geest jong.


Blog: Af en toe blog ik een weetje, een citaat, een opmerking of gewoon iets waar ik mee bezig ben. Neem gerust een kijkje maar vooral facebook is actueel.

Copyright  ©  All Rights Reserved

Philippe Grisar  -  psycholoog  -  psychotherapeut


Vrouweneekhoekstraat 95, Sint-Niklaas

03 766 63 25


kinderen - jongeren - volwassenen