Over de terugbetaling van psychotherapie en andere rode kaken...

De psy en de mutualiteit


Welke mutualiteit betaalt een deeltje terugt.


Hier vind je een overzicht op de website van het Vlaams Patiënten platform


Voor 11€ kan je niet naar elke psycholoog!! 


In Juli 2021 kondigde de regering met veel poeha de terugbetaling aan voor DE psycholoog.


Ondertussen bleef het stil want een en ander diende nog uitgewerkt te worden. De voorziene financiële middelen zijn uiterst beperkt in tegenstelling tot de intentie.


De overheid voorziet twee soorten klinische psychologen:


Bij de eerstelijnspsycholoog kan je zelf terecht, zonder voorschrift.


       - Die maakt samen met jou een bilan op dat wordt gekoppeld aan je globaal medisch dossier dat bij de huisarts zit. (Je mag dit schriftelijk weigeren).


        - Dan beslist men of je bij die psycholoog kan blijven of je beter naar een andere psycholoog zou kunnen gaan die gespecialiseerd is in jouw probleem. Dat is zoals in de medische zorg. Het is nu nog onduidelijk of er een arts of andere psy meebeslist over de noodzakelijke doorverwijzing.


        - Je mag er in het totaal 8 sessies besteden voor elk 11€.


De gespecialiseerde psycholoog.


        - Daar kan je pas naartoe op doorverwijzing. De psycholoog wordt aangewezen en kan je niet kiezen.


        - Die mag tot 20 sessies met je werken. Uiteraard wordt de vooruitgang na een aantal sessies gemeten. Iemand leest mee in je dossier...


        - Dit kan ook aan 11€


BEPERKINGEN EN PROBLEMEN


Dit systeem beperkt de individuele vrijheid van de patiënt


en houdt geen rekening met het beroepsgeheim.


Het karige budget beperkt op zich al het aantal psychologen die mogen instappen.


Anderzijds verkiezen veel psychologen voor de deontologische code (een verplichting eigenlijk) om zich aan het beroepsgeheim te houden. Zonder gedeelde zorgrelatie en zonder expliciete toestemming van de patiënt kunnen geen gegevens gedeeld worden.


Het systeem houdt geen rekening met de vrijheid van behandelen en persoonlijke keuze van je gespecialiseerde psycholoog.

Copyright  ©  All Rights Reserved

Philippe Grisar  -  psycholoog  -  psychotherapeut


Vrouweneekhoekstraat 95, Sint-Niklaas

03 766 63 25


kinderen - jongeren - volwassenen