Philippe Grisar: 03 766 63 25  en  info@philippegrisar.be

 

De telefoon is de gemakkelijkse weg om een afspraak te maken.

 

Patiënten, d.i. zij die geduldig lijden, kunnen zelf via de telefoon een afspraak maken. 

 

Via de telefoon is het gemakkelijker om de agenda's naast elkaar te leggen en snel een afspraak te vinden.

 

E-mail kan ook voor diegenen die niet zo graag telefoneren.

 

Iedereen is vrij om zonder voorschrift naar een psychotherapeut te stappen. Vaak verwijzen artsen door omdat zij een goed inzicht hebben in de problematiek van hun patiënten.

 

 

Vooral huisartsen houden een vinger op de pols van hun patiënten. Graag hou ik hen op de hoogte van de toestand en evolutie van hun patiënt. Doorverwijzers kunne me steeds contacteren via mail of telefonisch.

 

 

Ik overleg graag met artsen of andere instanties (school, psychiater, collegae, arbeidsgeneesheer, APZ, ...) als dat nodig is; steeds met respect voor het beroepsgeheim.

 

De patiënt zelf kan steeds vragen om iets wel of niet door te vertellen. Daar wordt weloverwogen mee omgegaan. Tenslotte is het beroepsgeheim een belangrijk instrument voor de psy.


 

Eerste-lijns psychologische hulp, waarvoor wel een doorverwijzing nodig is, behelst vier consultaties bij een eerstelijns psycholoog. Dit kan een eerste middel zijn om patiënten door te verwijzen met milde beginnende psychische problemen. Het systeem dat door de minister werd uitgedacht houdt echter geen rekening met de realiteit van de nood aan psychologische hulp enerzijds en de realiteit van de psychologische interventies.

Beroepsvereninignen vragen aan psychologen om niet in dit systeem te stappen.  


Terugbetaling: Aangezien de minister koos om een beetje te investeren in de eerstelijnspsychologische zorg. Is er voor psychotherapie vanwege de overheid geen terugbetaling voorzien. De meeste mutualiteiten en sommige werkverzekeringen betalen een deel(-tje) terug.

De nieuwe wet op de psychotherapie en de klinische psychologie


Sinds 1 september 2016 is de Wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen (BS 20-05-2014) van kracht. Hiermee erkent de Belgische staat de klinische psychologie officieel als gezondheidszorgberoep.


“De nieuwe wet omschrijft de uitoefening van de klinische psychologie en van de klinische orthopedagogie als autonome handelingen. De klinische psychologie wordt opgenomen in de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (ter vervanging van het oude KB 78). De klinisch psycholoog komt zo op dezelfde hoogte te staan als de arts en is er niet aan ondergeschikt.” (Website psychologencommissie)Dezelfde wet bepaalt dat niet iedereen zich zo maar psychotherapeut kan noemen.

De wettelijke erkenningscriteria liggen nog niet geheel vast mede omdat er overgangsmaatregelen gelden. In elk geval zal de toegang tot het beroep van de psychotherapie beperkt blijven tot psychologen, orthopedagogen en artsen met een specifieke opleiding in de psychotherapie.

Concreet betekent dit dat de erkende psycholoog & psychotherapeut reeds in regel is met de nieuwe wet. Let wel dat er nog geen erkenningen zijn voor psychotherapeuten. Dat wordt nog uitgewerkt.


Het uitblijven van regulering heeft ook als gevolg dat de beloofde terugbetaling er de eerste jaren niet zal komen (de minister wenst het nog binnen haar legislatuur te realiseren maar…).


De idee dat psychotherapie duur is, blijft terecht. Nochtans is het honorarium zeer bescheiden in verhouding met de vereiste kwalificaties en het bijkomende werk buiten de consultaties. Momenteel kost psychotherapie in Vlaanderen tussen de 50€ en de 75€.


Sommige mutualiteiten komen de patiënt een klein beetje tegemoet. (Daar de CM een overeenkomst vereist die ingaat tegen de autonomie, heb ik die niet getekend.) De beperkte terugbetaling vanwege de mutualiteiten is een eerder symbolische geste (bijv. 5 x 25€ of 10 x 10€; het is toch iets). Meestal beperkt men de bijdrage tot bepaalde doelgroepen. ( -18jarigen of specifieke problematieken). Via deze link vindt u een overzicht.


Copyright  ©  All Rights Reserved

Philippe Grisar  -  psycholoog  -  psychotherapeut


Vrouweneekhoekstraat 95, Sint-Niklaas

03 766 63 25


kinderen - jongeren - volwassenen